چگونه بایستی من با یک کودک درمورد سوء استفاده جنسی صحبت بکنم ؟

والدین محترم:

فرستنده مقاله:آقای مسعود رجایی(مترجم زبان آلمانی)


چگونه بایستی من با یک کودک در مورد سوء استفاده جنسی صحبت بکنم ، بدون اینکه وحشتی داشته باشم ؟ سوالی است که همه با کودکانشان سروکار دارند ویا زندگی میکنند. چیزی که معلوم است کودکان به یک توضیح کامل و قا نونی راجع به سوءاستفاده جنسی نیازدارند ، اما ترس و یا ترساندن یک مشاوره بدی است. که به کودکان در رابطه با\" مردان بد اندیش هشدار بدهید\" اغلب با این جمله هرگز با آدمهای غریبه بیرون نروید. در حقیقت با سخت گیرشدن شرایط خطر نمی توان در مقابل ترس مقاومت کرد.
ما بعنوان کمک رسان اروپایی e.v. به این عقیده هستیم ، که بزرگ ترها برای حمایت از کودکان مسئول هستند. شما برای آن از این اطلاعات مهم استفاده بکنید تا زودتر استرتژی مجرمان ‍\"زن ومرد\" را شناسایی و به موقع ازکودکتان بتوانید حمایت کنید. این بروشور به شما کمک می کند و همچنین اضطرابی برای صحبت کردن با دختران و جوانان وجود دارد ، و این بروشور نشان میدهد چگونه ما اعتماد کودکان واحساس آنها را قوی بکنیم .
دراین بروشورمثال های زیادی وجود دارد تا شما بتوانید برای حمایت کودکتان در مقابل سوء استفاده جنسی استفاده کنید.


سوء استفاده جنسی چه است؟
کودکان برای رشد شان عشق، مهربانی و علاقه قلبی نیاز دارند . آنها براین باورند که تمام انسانها با آنها این چنین هستند. و به این خا طر با اطمینان کامل به آنها نگاه می کنند و با انسانها رابطه ایجاد میکنند.
تا بتوانند نمو کنند. و انها به اعتماد و اطمینان ؤ حمایت آنان وابسته می شوند و آرزو دارند که از آن مایوس نشوند. در سوء استفاده جنسی یک بزرگسال و جوان ازاین احتیاجات کودکانه سوء استفاده می کند. تا احتیاجات خودش را با قدرت برآورده کند. او عمل جنسی را در کنار ویا مقابل کودک تمرین میکند ویا اورا گمراه می کند که چنین عملی را با او انجام بدهد . در رابطه سوء استفاده جنسی تنها به کودکان تعلق ندارد بلکه نوجوانان هم هستند. اگثر مجرمان\"زن ومرد\" می باشد .
از دختران و جوانان زمانی بهره می برند که آنها ....

که بگذارند نگاه پرمعنی به خودش بکنند. 2. سبب بوسه دادن با زبان بشود. 3. مجبور به مشا هده لخت بزرگسالان و جوانان بشود. 4. مجبور به دیدن عکسهای غیر اخلاقی بشود. 4. آلت تناسلی مرد وزن و همچنین سینه را لمس بکند. 5. مجبور بشود که بادست ویا دهان شخص بزگسال و جوان را ارضاء بکند. 6. آلت تناسلی با تجاوز روبرو بشود.7. مجبور بشود درفیلم برداری غیر اخلاقی شرکت بکند ویا خودش فروشی کند.8. مجبور بشود در کنار یک کودک دیگر ویا در مقابل یک زن مورد تجاوز قرار بگیرد.


با چه کسانی برخورد می کند؟
دو سوم تجاوز جنسی دخترها هستند ، یک سوم جوانان . ما بایستی تلاش بکنیم که درهر کودکستان و کلاس مدرسه با دختران و جوانان ملاقات داشته باشیم . اکثرا\" مبتلایان کودکان در کود کستان و یا مدارس ابتدایی و همچنین شیرخوار و کودکان کوچک و نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند. سوء استفاده جنسی در همه ی طبقات اجتماع وجود دارد. بویژه برای دختران وکودکانی که کورکورانه اطاعت می کنند و علت دیگرش هم بی توجهی عاطفی به کودکان و جوانان ، یتیمان- کودکانی که در فقر زندگی می کنند ، کودکان عقب مانده ، نامطمئن- خجالتی و آگاه نکردن دختران و جوانان و کودکانی که در خانواده ضرب و شتم را تجربه کردند و یا برای مثال مادر و خواهر و برادرش را در حین کتک خوردن مشاهده کردند.


مجرمان چه کسانی هستند؟
سوء استفاده جنسی اگثرا\" از مردان و مردان جوان شروع میشود، حدود 20% تمام اتفاقات را خانم ها و دختران جوان تجاوزجنسی اجرا میکنند این را خیلی از انسانها باور ندارند که همین تصویر دلسوزانه و عاشقانه خانمها همیشه نوید مادر میدهند . مجرمان \"زن ومرد \" تقریبا\" از نزدیک گان دختران و جوانان هستند. آنها برای مثال از اقوام مردان جوان پرستار کودکان ویا کسانی که کارشان با کودکان او جوانان است . اعلب با دختران و جوانان زیر یک سقف زندگی می کنند. بعنوان پدر ، پدر خوانده ، مادر یا برادر خیلی بندرت افراد سوءاستفاده کننده کاملا\" غریبه هستند .


تقریبا\" یک سوم مجرمان بطور گسترده از کودکان و جوانان و دیگر دختران سوء استفاده جنسی میکنند.
اغلب این تجاوز بطور جدی برخورد نمیشود و اشتباها\" بعنوان بازی بلوغ انجام می شود که بطور خیالی گمان به رشد میکنند. مجرمان ازتمام طبقات مختلف اجتماع هستند. و برعکس شهروندانی هستند که ازمیان شغلهای دولتی و در مجتمع های ورزشی و یا سیاستمداران یا کسانی که در اجرای هنر مشغول هستند.

/ 0 نظر / 37 بازدید