شروع برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی موفق‌

   شروع سال تحصیلی و مهرماه به گونه‌ای به هم آمیخته‌اند که از هر منظری به آن بنگریم، نتیجه تغییر و تحول و دستیابی به موفقیت را می‌تواند به همراه داشته باشد. شروع سال تحصیلی نقطه اشتراک و محور اصلی تمام نگاه‌ها به ماه مهر است.

از دید خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان و متولیان امر تعلیم و تربیت این نگاه‌ها جداگانه تفسیر می‌شود، اگر از دیدگاه برنامه‌ریزی که نگاهی درون سازمانی است، بخواهیم از درون کلاس درس به مهرماه بنگریم، این بررسی بیشترین برنامه را بر دوش معلم قرار می‌دهد تا در یک برنامه‌ریزی مشخص و تدوین شده هم نگاه دانش‌آموزان را به آغاز سال تحصیلی متحول سازد و هم برنامه‌ای در اختیار معلم باشد برای انجام فعالیت در طول سال تحصیلی.

بیشترین تاثیر این فعالیت، این است که روزمرّگی و یکنواختی را از کلاس درس جدا می‌کند و بازتاب آن هم کل مجموعه تعلیم و تربیت و حتی خانواده دانش‌آموزان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از جمله محورهای اصلی این برنامه‌ریزی که از سوی معلمان در کلاس قابلیت اجرایی دارد و از طرحی خاص بهره‌گیری می‌شود، می‌توان به مراحل زیر اشاره کرد:

شناسایی دانش‌آموزان: اگرچه لزوما تمام معلمان، دانش‌آموزان خود را در طول سال تحصیلی می‌شناسند و نسبت به آنها شناخت پیدا می‌کنند، اما شناسایی آنان در شروع سال تحصیلی، معلم را به آن هدف نهایی (تحول در کلاس)‌ بیشتر نزدیک می‌سازد. قبل از ورود به کلاس و ارائه آن به دانش‌آموزان برای تکمیل کردن، زیربنای شناخت اولیه از مخاطبان تدریس در کلاس می‌تواند قرار گیرد.

بیان انتظارات: با چه هدف و برنامه‌ای در کلاس حاضر شویم؟ برای رسیدن به این اهداف چه انتظاراتی از دانش‌آموزان داریم؟ شناخت این اهداف و انتظاری که از دانش‌آموزان می‌رود، بازخوردش در کلاس درس نوعی هدفمندی و رسیدن به اهداف تربیتی و آموزشی است. در چنین صورتی است که دانش‌آموزان برای ورود به این کلاس و این ساعت درسی برنامه‌ریزی می‌کنند و منفعل و بی‌هدف در کلاس حاضر نمی‌شوند.

اهمیت به اصول اخلاقی و ارزش‌ها: بیشتر دانش‌آموزان، کلاس منظم و مقید به اصول اخلاقی و تربیتی را بیشتر می‌پذیرند. دلیل آن هم پیوندی است که بین علم، دانش، آموختن، رشد و اعتلای ارزش‌های فطری انسان‌ها وجود دارد.

اگر محیط کلاس درس با کمک معلم و دانش‌آموزان به محیطی تبدیل شود که شخصیت مطلوب اجتماعی و انسانی نوجوانان و جوانان در آن به محو مطلوب رشد کند، از این طریق بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خود به خود از صحنه جامعه رفع خواهد شد.

برنامه‌ریزی در مطالعه و تدریس: شاید بیشترین میزان افت تحصیلی در نظام آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به این دلیل باشد که دانش‌آموز در تحصیل خود از هیچ برنامه‌ریزی در طول سال بهره نمی‌برده است. دانش‌آموزانی که به گونه‌ای در کنکور موفق می‌شوند و در تحصیلات خود به اهدافشان می‌رسند، این امر دلیل وجود یک برنامه مشخص در زندگی تحصیلی‌شان است.

هر معلمی متناسب با آنچه تدریس می‌کند، می‌تواند توصیه برنامه‌ریزی درسی را به فراگیران خود داشته باشد. در این برنامه‌ریزی، کیفیت مطالعه، روش مطالعه، بازخوانی و رفع مشکلات و زمان مطالعه از اهمیت برخوردارند.

/ 1 نظر / 40 بازدید
سیما

بسیارخوب است ولی در مورد برنامه ریزی من جدول 1-1راندیدم.لطف کنید با مثال واضحتری توضیح دهید.