رشد اجتماعی نوجوانان :

راه بدست آوردن رشد اجتماعی : رفتار اجتماعی مناسب فقط از راه یادگیری آموخته می شود و با تمرین و تکرار عادت می شود در این روند بیشتر از همه به کوشش و خواست خود فرد بستگی دارد . اما عواملی چون پدر و مادر ، خانواده ، معلم ، دوستان ، حتی مطالبی که می خوانیم و فیلمهایی که می بینیم در آن تاثیر دارند .
اهمیت رشد اجتماعی : اهمیت رشد اجتماعی در این است که  آنچه که دیگران در باره ما می اندیشند مهم است . در بیشتر موارد فعالیت ما با این هدف است که تصویب و تائید دیگران را بدست آوریم و سازگاری اجتماعی تا حد قابل توجهی بستگی به این دارد که دیگران فکر می کنند « ما چگونه آدمی هستیم »
چگونه می توان به رشد اجتماعی رسید :
اگر رشد نایافتگی را بررسی کنیم می بینیم کودک خردسال وابسته است برای همه چیز ، عموما و کلا خودخواه است ، میزان توجه اش به خواست دیگران صفر است ، به حقوق خود قانع نیست ، تمرکز فکر ندارد و هر لحضه به چیز خاصی مشغول است ، ( ثبات ندارد ) . ارتباط کودکان با واقعیت کم است و تخیلی هستند ، به محرکهای آنی توجه دارند و لحضه بعد را نمی اندیشند ، اینها همگی علایم رشد نایافتگی هستند و هر چه فرد رشد کند از اینها فاصله  گرفته و در جهت مقابل قرار می گیرد .
آموزش زندگی اجتماعی :
بیشتر کودکان زندگی اجتماعی را غیر مستقیم می آموزند مثلا  می آموزند که اگر فلان رفتار را داشته باشند تحسین می شوند و از آنجا می فهمند که آن رفتار درست است و بر عکس سرزنش و مجازات والدین برای کودک چنین معنی می دهد که از او اشتباهی سرزده ، البته فرصت یادگیری مقررات اجتماعی برای همه کودکان یکسان نیست .
انسان رشد یافته اجتماعی چگونه است ( نشانه های رشد اجتماعی ) :
نخستین نشانه رشد اجتماعی استقلال است یعنی توانائی انجام کارها بدون کمک گرفتن از دیگران ، استقلال یا آزادی نتیجه دو عامل است نخست احساس توانائی شما در حل مشکلات و هدایت اعمالتان . دوم اعتمادی که خانواده به شما پیدا می کنند که آن نیز نتیجه توانائی است که از خود بروز می دهید . پس یک شخص رشد یافته دائما منتظر کمک دیگران نیست و مستقلا تصمیم می گیرد و اقدام می کند پس در تصمیم گیری نیز استقلال دارد . و اما حد استقلال : زیاده روی در استقلال به نوعی به انسان صدمه می رساند انسان جائی که می بیند همفکری و مشورت و مساعدت دیگران نیاز است باید از آنها کمک بگیرد و از فکر و مشورت دیگران استفاده کند . یعنی اینکه توانائی آنرا داشته باشیم که گهگاهی هم تنها باشیم و از این تنهائی لذت ببریم ، همراهی نکردن دیگران نباید باعث چشم پوشی ما از علاقه مندی های مان شود.
  پذیرش مسئولیت : انسان رشد یافته اجتماعی انسانی است مسئولیت پذیر ، از پذیرش مسئولیت فرار نمی کند ، از بعهده گرفتن مسئولیت های ولو سنگین که از عهده وی برمی آید استقبال می کند . با پذیرش مسئولیت و مبارزه با مشکلات و درگیر شدن با مسائل است که انسان رشد می یابد و استعدادهای نهفته اش شکوفا می شود و از این طریق است که اعتماد بنفس در انسان پا می گیرد .
آینده نگری : انسان رشد یافته اجتماعی آینده نگر است ، و درک می کند که تصمیم امروزش ممکن است بر زندگی فرداها و سالهای آینده اش تاثیر بگذارد ، پس بیش از اینکه به محرکهای آنی و لذتهای آنی فکر کند به دراز مدت می اندیشد .
میانه روی : انسان رشد یافته اجتماعی از هر نظر خود را متعادل نگه می دارد چه در لذت ، چه در کارها ، و غیره در لذت بردن ، ورزش ، معاشرت ، مطالعه ، و در همه چیز حد اعتدالی برای خود قائل است .
امیدواری و خوش بینی : انسان رشد یافته اجتماعی در مسائل مهم زندگی موضعگیری می کند و در حرکت بسوی خوشبختی انسانها سهمی مثبت به عهده می گیرد . در مقابل رویدادهای غیر منتظره و حوادث ناگوار خود را نمی بازد ، هر نوجوانی برای رسیدن به مرحله استقلال کامل و زندگی مستقلانه مشکلات زیادی دارد که باید بردبار باشد و امیدوار ، زندگی کردن مساوی ست با روبرو شدن با مشکل و این نیازمند به امیدواری است ، امیدواری به اینکه از عهده حل مشکل بر خواهم آمد.
شوخ طبعی و بذله گوئی : خندیدن به اشتباه دیگران آسان است اما اگر با ضعف ها و شکست های خودمان نیز با روحیه شاد و آسان گیر برخورد  کنیم موفق تر یم اگر بتوانیم قضیه را (اشتباهات خودمان را)  با کمی شوخی توام کنیم بعد ها نسبت به این ضعف ها و شکستها  زیاد حساس نخواهیم شد . و این را باید عمیقا درک کنیم که : هیچ انسانی کامل نیست و ضعف هایی دارد و ما هم انسانیم .
سازگاری با دیگران : توجه به دیگران و ارزش قائل شدن برای دیگران ، مهربانی و نرمش در ایجاد روابط خوب ، و انتخاب زبان ویژه یعنی واژه های مناسب برای هر موقعیت  اهمیت دارد ، گاهی عوض کردن یک کلمه یا مترادف آن از بروز دلگیریها و مشکلات جلوگیری می کند .
فعالیتهای گروهی : انسان رشد یافته اجتماعی در فعالیتها ی گروهی شرکت می کند و سهم خود را به خوبی انجام می دهد .
 قضاوت در مورد دیگران : انسان رشد یافته اجتماعی قضاوتش در مورد اشخاص منحصرا بر اساس رفتار خود آن افراد است و تحت تاثیر پیش داوریهای گروهی نیست.
کمک کردن به دیگران : انسان رشد یافته اجتماعی به دیگران کمک می کند و از کمک به دیگران لذت می برد نه بدین منظور که آنها روزی تلافی کنند .
کسب توجه و تایید دیگران بصورت معقول : انسان رشد یافته اجتماعی از طریق موفقیت ها و فعالیتها و ارتقاء شخصیت توجه و تائید دیگران را بدست می آورد نه کارهای غیر عادی .
پذیرش انتقاد : انسان رشد یافته اجتماعی از انتقاد نمی هراسد و نمی رنجد و انتقادات خود را نیز با بیانی ملایم مطرح می سازد .
همکاری هوشمندانه : انسان رشد یافته اجتماعی به رقابت ستیزه جویانه دست نمی زند و بیشتر به همکاری هوشمندانه روی می آورد .
پذیرش کمبود ها و نارسائی ها : انسان رشد یافته اجتماعی کمبودها و نارسائی ها را می پذیرد و سعی نمی کند این کمبودها تمام زندگی ویرا تحت شعاع داشته باشد .
/ 0 نظر / 5 بازدید